START NETRADIO

Lige nu spiller vi

Limfjord Plus Info.

 

Bestyrelsen    
Navn Stilling Telefon
Per Høgh Formand 20 30 20 60
Torben Hellegård Næstformand 97 72 53 61
Svend Christensen Sekretær 97 72 38 33
     
Julian Jensen Menigt medlem
Elin Frostholm Knappe Menigt medlem 23 45 59 33
Lars Kibsgaard Menigt Medlem 97 74 10 64
Evald Olesen Menigt Medlem 97 93 10 44
Allan Josefsen Radiochef 96 69 42 12
Ole Spanggard Medarbejderrepræsentant 96 69 42 15     
Uffe Larsen 1. supleant  
Peter Byndig 2. supleant  
Aksel Schmieg 3. supleant  
PriceWaterHouseCoopers Revisor 97 72 23 00 

Radioens Historie

Radio Limfjord sendte første gang 31. oktober 1987. Det var ikke uden problemer at få fremskaffet den nødvendige kapital til at etablere lokalradio på Mors. Men med velvillighed fra en stor gruppe erhvervsdrivende på øen, lykkedes det at skrabe penge nok sammen til at begynde udsendelserne den 31. oktober 1987.

Der var mange meninger om hvordan det hele skulle skrues sammen. Alene navnet Radio Limfjord, var der blandt nogle morsingboere modstand imod. I et brev fra en sparekassedirektør fik man bl.a. følgende besked: radioen bør hedde noget i retning af Radio Mors eller Morsø Lokalradio. Radio Limfjord er for mig at se et klart udtryk for et mindreværdskompleks eller et kejtet forsøg på at puste sig op til mere end man er.
Samme direktør skrev desuden: ..man mente ikke (red.:sparekassens bestyrelse) at der blandt befolkningen i vort område var den fornødne interesse for en radio. Som én udtrykte det: Der er skrammelmusik nok i radioerne i forvejen.

I dag, hvor vi kan se at ambitionerne holdt, kan vi jo bare grine ad disse udtalelser. I starten var Radio Limfjord en rigtig bingo-banko-radio, hvor de eneste indtægter var medlemskaber, støttebeløb og bingospil m.m. Det rakte kun til en enkelt ansat. I 1989 blev det tilladt at sende reklamer, og det gav nogle andre muligheder for indtjening. Så fra at være en lokalradio som udelukkende var baseret på frivillig arbejdskraft, med en sendetid på ca. 40 timer om ugen hovedsagelig om aftenen og i weekender udviklede Radio Limfjord sig til at være en solid kommerciel radiostation med døgnradio og over 13 ansatte medarbejdere. I dag har vi 54000 lyttere om ugen på Radio Limfjord og 21000 lyttere på Limfjord Plus.

I modsætning til i starten er sendefladen skarpt formatteret, således at vi sender et varieret mix af god musik krydret med lokale, nationale og internationale nyheder.